Ucz się z najlepszymi na kierunku technik weterynarii!

W tej branży najbardziej usatysfakcjonowani będą ludzie, którzy kochają zwierzęta i potrafią entuzjastycznie się nimi opiekować oraz pomóc ratować życie i zdrowie zwierząt domowych i gospodarskich. Podczas studiów nauczysz się wykonywać czynności pomocnicze związane z diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób zwierzęcych, a także utrzymaniem zwierząt i leczeniem technicznym zwierząt. Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w ośrodkach i laboratoriach weterynaryjnych, klinikach i lecznicach dla zwierząt lub agencjach inspekcji weterynaryjnej. Dziś weterynaria jest wciąż rozwijającą się dziedziną nauki ze względu na potrzeby sektora prywatnego oraz dużych gospodarstw (hodowle, stadniny itp.) czy ogrodów zoologicznych. Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą w dziedzinie weterynarii. W technikum nauczysz się dwóch języków obcych i bez problemu znajdziesz pracę w Polsce i za granicą.

Czas trwania nauki

4 lata po gimnazjum (klasy 2, 3, 4)
5 lat po 8-letniej szkole podstawowej

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

Uczeń po skończeniu szkoły ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu maturalnego.

Co oferujemy uczniom?

 • naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • możliwość kształcenia za granicą (Anglia, Irlandia, Hiszpania, Włochy) w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych
 • zajęcia dodatkowe
 • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolontariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w programach EFS
 • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Ukończenie technikum:

 • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • daje możliwość kształcenia w szkole policealnej oraz na uczelniach wyższych (wymagana matura)

 

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Szkołyul. Helenówek 2, pok. 4

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Szkoły

Rozpocznij naukę na kierunku technik weterynarii w Awans Szkoły!

Już dziś podejmij decyzję, o tym jak pokierujesz swoją edukacją i karierą. Dołączając do uczniów naszej szkoły masz gwarancję zdobywania wiedzy w nowoczesnej placówce o wysokim poziomie nauczania.