Chcesz podjąć pracę w branży reklamowej? Rozpocznij naukę na kierunku technik reklamy!

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom uzyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Podczas nauki nauczysz się dwóch języków obcych, co pozwoli Ci również znaleźć pracę za granicą.

Czas trwania nauki

4 lata po gimnazjum (klasy 2, 3, 4)
5 lat po 8-letniej szkole podstawowej

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

Uczeń po skończeniu szkoły ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu maturalnego.

Co oferujemy uczniom?

 • naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • możliwość kształcenia za granicą (Anglia, Irlandia, Hiszpania, Włochy) w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych
 • zajęcia dodatkowe
 • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolontariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w programach EFS
 • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Ukończenie technikum:

 • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • daje możliwość kształcenia w szkole policealnej oraz na uczelniach wyższych (wymagana matura)

 

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Szkołyul. Helenówek 2, pok. 4

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Szkoły

Technik reklamy to idealny kierunek do rozpoczęcia pracy w branży reklamowej!

W Awans Szkoły przygotujemy Cię do pracy w szeroko rozumianej reklamie. Profesjonalna kadra dydaktyczna, zajęcia praktyczne, nowoczesne i w pełni wyposażone sale to gwarancja nauki na wysokim poziomie.