Uwielbiasz zapach świeżego chleba? Potrafisz rozpoznać każdy rodzaj pieczywa w sklepie?

Chcesz nauczyć się wypiekać najlepsze chleby na świecie?

Jeśli pieczywo nie ma przed Tobą żadnych tajemnic, już dziś wybierz naukę na kierunku piekarz.
W trakcie kształcenia nauczysz się prowadzić procesy i wykonywać czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozliczać zużycie surowców do produkcji pieczywa.

Jako absolwent znajdziesz pracę w piekarniach, sklepach wielkopowierzchniowych, jak również zyskasz kwalifikacje do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Czas trwania nauki

3 lata

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich

Nauczysz się m.in.:

 • przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich
 • sporządzania półproduktów piekarskich
 • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie
 • przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Będziesz mógł pracować w:

 • zakładach piekarskich, cukierniach, zakładach gastronomicznych.
 • możesz prowadzić własną piekarnię.

Ukończenie szkoły:

 • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • daje możliwość uzupełnienia wykształcenia w liceum ogólnokształcącym (4 semestry) a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Ponadto oferujemy:

 • praktyczną naukę zawodu, za którą uczeń otrzymuje miesięczne wynagrodzenie
 • naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • zajęcia dodatkowe
 • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolontariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w programach EFS
 • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Szkołyul. Helenówek 2, pok. 4

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Szkoły

Zdobądź wiedzę i umiejętności praktyczne w zawodzie piekarza!

Nauka w Awans Szkoły pomoże Ci uzyskać niezbędne kwalifikacje do rozpoczęcia pracy w zakładach piekarskich i gastronomicznych lub do otwarcia własnego biznesu.