Potrafisz samodzielnie naprawić gniazdko? Dobrze poruszasz się w labiryncie kabli?

Jeżeli twoim marzeniem jest praca w elektryzującym zawodzie, przyjdź i wybierz kierunek z przyszłością! W trakcie edukacji nauczysz się projektować, instalować, konserwować oraz naprawiać systemy elektryczne i produkty używane w budynkach mieszkalnych, firmach, fabrykach, dosłownie, wszędzie tam, gdzie możemy znaleźć urządzenia elektryczne i gniazda kontaktowe.

Jako absolwent zyskasz szansę na znalezienie zatrudnienia w firmach energetycznych, przedsiębiorstwach funkcjonujących w wielu branżach, instytucjach publicznych, możesz również uruchomić własną działalność gospodarczą.

Czas trwania nauki

3 lata

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Nauczysz się m.in.:

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 • montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej

Będziesz mógł pracować w:

 • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
 • zakładach eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna),
 • zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze),
 • firmach budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych).
 • możesz prowadzić własną firmę.

Ukończenie szkoły:

 • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • daje możliwość uzupełnienia wykształcenia w liceum ogólnokształcącym (4 semestry) a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Ponadto oferujemy:

 • praktyczną naukę zawodu, za którą uczeń otrzymuje miesięczne wynagrodzenie
 • naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • zajęcia dodatkowe
 • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolontariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w programach EFS
 • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Szkołyul. Helenówek 2, pok. 4

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Szkoły

Chcesz pracować w zawodzie elektryka? Zdobądź wiedzę w Branżowej Szkole!

Elektryk to pożądany zawód na rynku pracy – nauka i praktyka w naszej szkole pozwolą Ci na zdobycie pracy w zakładach energetycznych lub na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.