Projekt  „Mobilności zagraniczne uczniów  Szkół AWANS – w Grecji i na Malcie” 

Projekt  „Mobilności zagraniczne uczniów  Szkół AWANS – w Grecji i na Malcie”