mgr Katarzyna Ożarowska

Awans Szkołypokój 30 w budynku przy ul. Helenówek 2

mgr Małgorzata Duda

Awans Szkoły pokój 109 w budynku przy ul. Helenówek 4

Godziny pracy

Poniedziałek 09:00 - 15:00
Wtorek 09:00 - 15:00
Środa 09:00 - 15:00
Czwartek 09:00 - 15:00
Piątek 09:00 - 15:00

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, ze nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • chciałbyś z kimś porozmawiać;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciał być pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc;
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;

Zadania pedagoga szkolnego

 1. Rozpoznaje indywidualne potrzeby, trudności i niepowodzenia uczniów;
 2. Zapobiega i rozwiązuje sytuacje konfliktowe wśród dzieci i młodzieży;
 3. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 4. Współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, organizacjami pozaszkolnymi (Policja, Straż Miejska, MOPR, Sąd Rejonowy – kuratorzy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna);
 5. Koordynuje działania profilaktyczno – wychowawcze w szkole;
 6. Współpracuje z rodzicami / prawnymi opiekunami uczniów (rozmowy, konsultacje ułatwiające rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinie i życiu szkoły);
 7. Przeprowadza indywidualne rozmowy z uczniami potrzebującymi pomocy, rady i wsparcia