Nauka w liceum ogólnokształcącym w Kielcach

Uczeń, który ukończył Liceum Ogólnokształcące może kontynuować naukę w szkołach policealnych. Po zdaniu egzaminu maturalnego ma również możliwość dalszego
kształcenia się na uczelniach wyższych. Oferowana przez szkołę nauka przedmiotów na poziomie rozszerzonym pozwala naszym absolwentom kandydować na wiele atrakcyjnych kierunków studiów uniwersyteckich, politechnicznych, medycznych, akademii wychowania fizycznego i innych.

Czas trwania nauki

3 lata po gimnazjum (klasy 2, 3)
4 lata po 8-letniej szkole podstawowe

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

Nauka kończy się egzaminem maturalnym

Co oferujemy uczniom?

  • wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym w zależności od zainteresowań i przyszłych planów związanych ze studiami
  • naukę w komfortowych warunkach w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
  • zajęcia dodatkowe
  • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
  • wszystkie sekcje sportowe
  • kursy zawodowe
  • udział w programach EFS
  • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów

Profil medyczny

Wiodące przedmioty profilu medycznego to biologia i chemia. Do dyspozycji uczniów przygotowane są profesjonalnie wyposażone pracownie szkolne. Uczniowie będą mieli możliwość wykonywania różnorodnych doświadczeń i eksperymentów. Zajęcia w szkole prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną gwarantującą perfekcyjne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i umożliwiającą studiowanie takich kierunków jak: medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, weterynaria, ratownictwo medyczne, kosmetologia, fizjoterapia, biotechnologia, psychologia.
Dodatkowym atutem będą zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej, zakończone uzyskaniem certyfikatu i zaświadczenia na druku MEN.

Profil kosmetyczny

Rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce i na świecie. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy jak i samych uczniów oferujemy naukę w liceum, gdzie dodatkowo uczniowie opanują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych, nauczą się zastosowania urządzeń i materiałów niezbędnych w tej dziedzinie. Zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę umożliwią kontynuację nauki w szkołach policealnych i studiach kosmetycznych. Szkoła gwarantuje podniesienie kwalifikacji na kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Gdzie się zapisać?

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Szkoły

Zapisz się online do Szkoły Awans!

Już dziś podejmij decyzję, o tym jak pokierujesz swoją edukacją i karierą. Dołączając do uczniów naszej szkoły masz gwarancję zdobywania wiedzy w nowoczesnej placówce o wysokim poziomie nauczania.