Nauka w liceum ogólnokształcącym w Kielcach

Uczeń, który ukończył Liceum Ogólnokształcące może kontynuować naukę w szkołach policealnych. Po zdaniu egzaminu maturalnego ma również możliwość dalszego
kształcenia się na uczelniach wyższych. Oferowana przez szkołę nauka przedmiotów na poziomie rozszerzonym pozwala naszym absolwentom kandydować na wiele atrakcyjnych kierunków studiów uniwersyteckich, politechnicznych, medycznych, akademii wychowania fizycznego i innych.

Czas trwania nauki

4 lata po 8-letniej szkole podstawowe

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

Nauka kończy się egzaminem maturalnym

Co oferujemy uczniom?

  • wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym w zależności od zainteresowań i przyszłych planów związanych ze studiami
  • naukę w komfortowych warunkach w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
  • zajęcia dodatkowe
  • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
  • wszystkie sekcje sportowe
  • kursy zawodowe
  • udział w programach EFS
  • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów

Gdzie się zapisać?

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Szkoły

Zapisz się online do Szkoły Awans!

Już dziś podejmij decyzję, o tym jak pokierujesz swoją edukacją i karierą. Dołączając do uczniów naszej szkoły masz gwarancję zdobywania wiedzy w nowoczesnej placówce o wysokim poziomie nauczania.