Ucząc się na kierunku technik budownictwa, będziesz mógł podjąć pracę w rozwojowej branży budowlanej!

Technik budownictwa może wykonywać prace związane z montażem konstrukcji budowlanych i wykonywaniem robót murarskich i tynkarskich. W naszej szkole nauczysz się niezbędnej teorii oraz praktyki prowadzonej przez wyszkolonych inżynierów budownictwa. Poznasz nowoczesne technologie budownictwa oraz obsługę urządzeń w czasie praktyk zawodowych. Dodatkowo będziesz uczyć się dwóch języków obcych, które pozwolą znaleźć w krajach europejskich.

 

Czas trwania nauki

4 lata po gimnazjum (klasy 2, 3, 4)
5 lat po 8-letniej szkole podstawowej

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

Uczeń po skończeniu szkoły ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu maturalnego.

Co oferujemy uczniom?

 • naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • możliwość kształcenia za granicą (Anglia, Irlandia, Hiszpania, Włochy) w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych
 • zajęcia dodatkowe
 • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolontariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w programach EFS
 • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Ukończenie technikum:

 • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • daje możliwość kształcenia w szkole policealnej oraz na uczelniach wyższych (wymagana matura)

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Szkołyul. Helenówek 2, pok. 4

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Szkoły

Naucz się sztuki budowlanej na kierunku technik budownictwa!

Otwórz sobie ścieżkę do zdobycia pracy marzeń lub otwarcia własnej działalności. Ucz się w nowoczesnej placówce oświatowej razem z rówieśnikami.