Strona główna         Dodaj do ulubionych         Ustaw jako startową         Linki         Polityka prywatności        
  Menu


 

  Szkoły dla dorosłych
Policealna Szkoła Zawodowa (Szkoły Dla Dorosłych Zaoczne)

Oferta Prywatnej Policealnej Szkoły Dla Dorosłych AWANS skierowana jest do absolwentów szkół średnich ( liceum, technikum ). W czasie trwania nauki przygotowujemy słuchaczy do przystąpienia – po ukończeniu szkoły – do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Słuchaczy kształcimy w najnowocześniejszych, bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, natomiast nasi nauczyciele to wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Szeroka gama kierunków kształcenia daje możliwość zdobycia zawodu, który zapewni pracę, będzie perspektywą na przyszłość.

Zasady rekrutacji:
Szkoła prowadzi rekrutację do szkół w systemie ciągłym ( przez cały rok ).
Rekrutacja bez egzaminów wstępnych – decyduje kolejność zgłoszeń!!!
Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy ( dostępny w sekretariacie szkoły, przy ul. Towarowej 4 )
• świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
• 2 fotografie
• zaświadczenie lekarskie o możliwości nauki w zawodzie.

Zapisy prowadzi:
Sekretariat szkoły: ul. Towarowa 4 , tel. 41 372 20 84.
Sekretariat czynny w godzinach: od 7.00 do 15.00.

Kształcimy w zawodach:
 • Technik Administracji
  Technik Administracji  Czas trwania nauki:
  2 lata (4 semestry)
  Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (sobota i niedziela, co dwa tygodnie).

   Kwalifikacje: K1: Obsługa klienta w jednostkach administracji

  Nauczysz się m.in.:
  - wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej
  - sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
  - prowadzenia postępowania administracyjnego

  Będziesz mógł pracować w:
  - w działach administracji podmiotów gospodarczych
  - w jednostkach administracji rządowej i samorządowej

  Wykaz przedmiotów:
  ► Język obcy w administracji
  ► Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
  ► Podstawy prawa cywilnego
  ► Podstawy prawa pracy
  ► Podstawy prawa administracyjnego
  ► Podstawy finansów publicznych
  ► Wykonywanie pracy biurowej
  ► Postępowanie w administracji
  ► Praktyka zawodowa w II i III semestrze


  Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

  Zapisy prowadzi: Sekretariat Szkoły: ul. Towarowa 4; tel: 41 372 20 84
  Sekretariat czynny w godzinach: 7.00 - 15.00

 • Technik Usług Kosmetycznych
  Technik Usług Kosmetycznych  W naszej Policealnej Szkole Kosmetycznej wszystko jest na najwyższym poziomie: wykładowcy, sale zabiegowe oraz kosmetyki do pracy. Szkoła jest miejscem, gdzie na zajęcia uczęszcza się z uśmiechem i ogromną przyjemnością.

  Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna posiada uprawnienia szkoły publicznej.
  Absolwenci po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymują dyplom w języku polskim oraz suplement Europass w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych.

  Kwalifikacje:
  A.61.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy
  A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

  Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
  Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (sobota i niedziela, co dwa tygodnie).

  Wykaz przedmiotów:
  ► działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
  ► język obcy w kosmetyce
  ► podstawy anatomiczno-deramatologiczne w kosmetyce
  ► kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
  ► kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
  ► zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
  ► zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
  ► praktyki zawodowe (sem II - 2 tygodnie; sem IV - 2 tygodnie)

  Będziesz mógł pracować:
  • w gabinetach kosmetycznych,
  • w gabinetach odnowy biologicznej,
  • w firmach kosmetycznych,
  • w studiach paznokci i wizażu,
  • prowadząc własną działalność gospodarczą.

  Rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce i na świecie, dlatego Technik Usług Kosmetycznych wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy jak i samych uczniów, którzy chcą się rozwijać w tym kierunku. Zachętą do kształcenia się w tym przyszłościowym zawodzie jest możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej oraz dotacje unijne, które to umożliwiają. Zawód Kosmetyczki daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, stwarzając szerokie możliwości pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach medycyny estetycznej, salonach urody, SPA itp.
  Dodatkowo w trakcie zajęć będziesz uczestniczyła w pokazach i szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli znanych firm kosmetycznych. Zdobędziesz dodatkowe certyfikaty, które umocnią Twoją pozycję w oczach potencjalnych pracodawców!

  Zapisy prowadzi: Sekretariat Szkoły: ul. Towarowa 4; tel: 41 372 20 84
  Sekretariat czynny w godzinach: 7.00 - 15.00

   

 • Technik BHP
  Technik BHP

                                                                

  Czas trwania nauki:
  1,5 roku (3 semestry)
  Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (sobota i niedziela, co dwa tygodnie).

  Kwalifikacje: K1: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy – egzamin odbywa się pod koniec III semestru

  Nauczysz się m.in.:
  - oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego w środowisku pracy
  - rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomiąw skali zakładu     pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy
  - współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych
  - organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

  Będziesz mógł pracować w:
  - firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP
  - Państwowej Inspekcji Pracy
  - Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  - Urzędach Dozoru Technicznego

  Wykaz przedmiotów:
  ► Podstawy prawa pracy
  ► Techniczne bezpieczeństwo pracy
  ► Ergonomia w procesie pracy
  ► Zagrożenia w środowisku pracy
  ► Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
  ► Ocena ryzyka zawodowego
  ► Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
  ► Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
  ► Praktyka zawodowa w II i III semestrze

  Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

  Zapisy prowadzi: Sekretariat Szkoły: ul. Towarowa 4; tel: 41 372 20 84
  Sekretariat czynny w godzinach: 7.00 - 15.00

 • Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
  Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia  Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia jest przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia - to jest działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz do realizacji działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczających do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

  Czas trwania nauki:
  2 lata (4 semestry) system zaoczny
  Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (sobota i niedziela, co dwa tygodnie).

  Kwalifikacje:  K1 Ochrona osób i mienia, egzamin zdawany na koniec IV semestru

  Nauczysz się m.in.:
  - posługiwać się pojęciami z zakresu podstaw prawnych wykonywania zadań ochrony osób i mienia,
  - organizować i realizować ochronę fizyczną osób i mienia,
  - prowadzić działalność w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej,
  - analizować stan potencjalnych zagrożeń oraz aktualny i perspektywiczny stan bezpieczeństwa chronionych obszarów, obiektów i urządzeń,
  - kierować zespołami pracowników ochrony fizycznej i samodzielnie podejmować decyzje, prowadzić dokumentację wewnętrzną służb ochrony,
  - sporządzać plan ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
  - dokonywać analizy czynników mających wpływ na tworzenie i funkcjonowanie wewnętrznych służb ochrony oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie koncesji ,
  - organizować współprace specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej obrony cywilnej i strażami miejskimi.

  Będziesz mógł pracować w:
  • agencjach ochrony,
  • w bankach, urzędach administracji publicznej,
  • we własnej firmie ochroniarskiej,
  • w przedsiębiorstwach, które prowadzą szkolenia dla przyszłych pracowników ochrony osób i mienia, służby specjalne,
  • w dowolnym przedsiębiorstwie jako pracownik ochrony

  Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

  Zapisy prowadzi: Sekretariat Szkoły: ul. Towarowa 4; tel: 41 372 20 84
  Sekretariat czynny w godzinach: 7.00 - 15.00


 • Technik Informatyk
  Technik Informatyk  Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
  Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (sobota i niedziela, co dwa tygodnie).

  Kwalifikacje:
  K1 Montarz i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzień peryferyjnych
  K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

  Nauczysz się m.in.:
  • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
  • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
  • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
  • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

  Będziesz mógł pracować w:
  - w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego.
  - w instytucjach do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań.
  - we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.

  Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzania informatyzacja.

  Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

  Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

  Zapisy prowadzi: Sekretariat Szkoły: ul. Towarowa 4; tel: 41 372 20 84
  Sekretariat czynny w godzinach: 7.00 - 15.00

 • Technik Rachunkowości
  Technik Rachunkowości  Czas trwania nauki:
  2 lata (4 semestry)
  Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (sobota i niedziela, co dwa tygodnie).

  Kwalifikacje:
  K1: Prowadzenie rachunkowości – egzamin odbywa się pod koniec II semestru
  K2: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – egzamin odbywa się pod koniec IV semestru

  Nauczysz się m.in.:
  - sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych
  - rozliczania danin publicznych, wynagrodzeń, składek pobieranych przez ZUS
  - prowadzania analizy finansowej

  Będziesz mógł pracować w:
  W działach księgowości oraz finansów wszystkich podmiotów gospodarczych m.in.:
  - prywatnych firmach
  - biurach rachunkowo-podatkowych
  - bankach i instytucjach finansowych
  - urzędach skarbowych oraz administracji samorządowej

  Wykaz przedmiotów:
  ► Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
  ► Język obcy w rachunkowości
  ► Rachunkowość finansowa
  ► Wynagrodzenia i podatki
  ► Biuro rachunkowe
  ► Dokumentacja biurowa
  ► Biuro wynagrodzeń i podatków
  ► Praktyka zawodowa w II i III semestrze

  Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

  Zapisy prowadzi: Sekretariat Szkoły: ul. Towarowa 4; tel: 41 372 20 84
  Sekretariat czynny w godzinach: 7.00 - 15.00

 • Szkoły Medyczne
  Szkoły Medyczne  Kształcimy w kierunkach:

  ►Technik Elektroradiolog
  ►Technik Sterylizacji Medycznej
  ►Asystentka Stomatologiczna
  ►Terapeuta Zajęciowy
  ►Higienistka Stomatologiczna
  ►Technik Farmaceutyczny
  ►Technik Masażysta
  ►Opiekum Medyczny
  ►Opiekunka Dziecięca

  Zajęcia odbywają się w trybie dziennym dostosowanym do osób pracujących(sobota i niedziela od godz. 8.00 oraz dwa dni w ciągu tygodnia - czwartek i piątek od godz.15.00).

  AWANS-MED to szkoły medyczne o wysokim poziomie nauczania. Nowoczesna baza dydaktyczna oraz ciągły jej rozwój umożliwiają profesjonalne przygotowanie uczniów do wykonywania przyszłego zawodu zgodnie
  z potrzebami rynku pracy.

  Szkoła uzyskałą pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół i placówek Miasta Kielce
  z nadaniem uprawnień szkoły publicznej.


  Medyczne Szkoły Policealne AWANS-MED zapewniają swoim uczniom:
  • wysoko wykwalikowaną kadrę pedagogiczną
  • bardzo dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne
  • nowoczesne metody nauczania z zastosowaniem multimedialnego sprzętu
  • bibliotekę z bogatym księgozbiorem
  • bezpłatny dostęp do Internetu
  • miłą atmosferę sprzyjającą nauce i pobytowi w naszej szkole

  Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do państwowego egzaminu zawodowego, a po jego zdaniu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.


Powrót


English version
EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish

Regionalne Targi Pracy w Końskich  Regionalne Targi Pracy w Końskich  Regionalne Targi Pracy w Końskich  

Regionalne Targi Pracy w Końskich  Regionalne Targi Pracy w Końskich  Regionalne Targi Pracy w Końskich  

Przejdź do galerii

  Sport
2014-12-09
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 2014
                            
W dniu 9 grudnia 2014r. w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Turniej ...

więcej >>


  Zapisy

Imię i nazwisko:
Pole wymagane.

Adres e-mail:
Pole wymagane.Niepoprawny format.

Jaki kierunek i telefon:
Pole wymagane.

Ile to 10+10?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dn.27 kwietnia 2016 roku (art.13 RODO) informujemy iż: Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Kształcenia AWANS z siedzibą w Kielcach, ul. Helenówek 2 i 4, tel.41 345-28-32, jeśli chcesz wiedzieć więcej, o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe kliknij tutaj


  Przegląd Zawodów, zobacz film