Strona główna         Dodaj do ulubionych         Ustaw jako startową         Linki         Polityka prywatności        
  Menu


 

  Matura

UWAGA  !!!   MATURA 2016

Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku
Obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących – od roku szkolnego 2014/2015.
Zakres wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym dla każdego przedmiotu określa podstawa programowa ‎kształcenia ogólnego (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977).
Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.
Obowiązkowy egzamin pisemny
język polski
poziom podstawowy język obcy nowożytny
poziom podstawowy matematyka
poziom podstawowy przedmiot dodatkowy
poziom rozszerzony (w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym)
Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. Wyboru może dokonać spośród przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Obowiązkowy egzamin ustny
język polski
bez określania poziomu język obcy nowożytny
bez określania poziomu
Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎
Przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)
absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz obowiązkowego przedmiotu dodatkowego.
W części pisemnej:
jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.
W części ustnej:‎
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.
Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.
Warunki zdania egzaminu maturalnego
Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:
a) otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej,
b) przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.
Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami
Do każdego przedmiotu, z którego można zdawać egzamin maturalny – zarówno w części ustnej, jak i pisemnej – został przygotowany Informator, który zawiera opis egzaminu oraz przykładowe zadania. W arkuszach egzaminacyjnych mogą wystąpić zadania odnoszące się do wszystkich wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w tym także zadania inne niż podane w Informatorze jako przykładowe. Jedynym skutecznym sposobem przygotowania do egzaminu maturalnego jest opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających spełnienie wszystkich wymagań z podstawy programowej.
Nowa formuła egzaminu ustnego z języka polskiego z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego
Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części:
• przygotowania wypowiedzi monologowej,
• wypowiedzi monologowej,
• rozmowy z zespołem egzaminacyjnym.
Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat.
Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury.
Zdający losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie
Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat (może w tym czasie przygotować ramowy plan wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze) czas trwania:
nie więcej niż 15 minut
Zdający wygłasza wypowiedź monologową na zadany w poleceniu temat. czas trwania: około 10 minut
Zdający uczestniczy w rozmowie z zespołem przedmiotowym (dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monologowej). Członkowie zespołu egzaminacyjnego nie mogą odwoływać się do faktów lub lektur nieprzywołanych w tej wypowiedzi. W trakcie rozmowy członkowie zespołu mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcać do pogłębienia wybranych aspektów wypowiedzi. czas trwania: około 5 minut

Terminy egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od ‎maja do września.
Przeprowadza się trzy sesje egzaminu:
• główną (w maju),
• dodatkową (w ‎czerwcu)
• poprawkową (w sierpniu).‎ 

  Zapisy

Imię i nazwisko:
Pole wymagane.

Adres e-mail:
Pole wymagane.Niepoprawny format.

Jaki kierunek i telefon:
Pole wymagane.

Ile to 3+1?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dn.27 kwietnia 2016 roku (art.13 RODO) informujemy iż: Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Kształcenia AWANS z siedzibą w Kielcach, ul. Helenówek 2 i 4, tel.41 345-28-32, jeśli chcesz wiedzieć więcej, o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe kliknij tutajEnglish version
EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish

 Ślubowanie uczniów klas pierwszych  Ślubowanie uczniów klas pierwszych  

Początek roku szkolnego 2016/2017      

Przejdź do galerii

  Sport
2013-06-18
XIV Skarzyski Rajd Rowerowy
XIV Skarżyski Raj Rowerowy

15 czerwca odbył się XIV Skarżyski Rajd Rowerowy z okazji jubileuszu 90 lecia miasta ...

więcej >>

  Przegląd Zawodów, zobacz film