Strona główna         Dodaj do ulubionych         Ustaw jako startową         Linki         Polityka prywatności        
  Menu


 

  Projekty zakończone


 
„SIĘGNIJ PO AWANS”

realizacja projektu 1.XI.2012 - 31.VIII.2013

www.awans-szkoly.pl/spa/


Projekt przeznaczony był dla uczniów szkoły AWANS w Kielcach. Wszystkie osoby, posiadały wykształcenie gimnazjalne, nie ukończyły 24 roku życia i posiadały status osób uczących się.
W projekcie wzięły udział 427 osoby, w tym 226 K. Wdrożono programy rozwojowe w 5 szkołach uczestniczących w projekcie. Udzielono 900 porad (489 K) i sporządzono 573 IPD (304 K). 382 uczniów (233 K) uczestniczyło w dodatkowych zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, 277 uczniów (206 K), objęto zajęciami zawodowymi.

W ramach zadania uczniowie otrzymali dodatkowo bezpłatne kursy, szkolenia i zajęcia wyrównawcze dla klas maturalnych z matematyki i języka angielskiego. W zajęciach wyrównawczych z matematyki w projekcie uczestniczyło w sumie 155 beneficjentów (93 K), w zajęciach z języka angielskiego 108 beneficjentów (68 K).

• kurs prawo jazdy kat. B (33 beneficjentów)
• kurs wizażu (36 beneficjentów)
• kurs ICT – wykorzystanie narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (24 beneficjentów)
• kurs obsługi kasy fiskalnej z gospodarką magazynową (24 beneficjentów)
• szkolenie organizacja imprez okolicznościowych, a HACCP wraz z podstawami baristyki (24 beneficjentów)
• szkolenie kelner-barman (24 beneficjentów)
• szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej (120 beneficjentów)„Drugi zawód – lepszy start”

realizacja projektu 02.01.2012 - 31.12.2012

www.awans-szkoly.pl/dzls/

Projekt przeznaczony był dla uczniów naszych szkół AWANS mieszczących się w Kielcach, Końskich, Skarżysku, Pińczowie i Jędrzejowie. Głównym celem projektu było zwiększenie szans uczniów na uzyskanie kwalifikacji pozwalających znaleźć pracę poprzez analizę potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

W ramach zadania uczniowie otrzymali dodatkowe bezpłatne kursy, szkolenia i wyjazdy edukacyjne:

• kursy spawacza (29 beneficjentów)
• kurs opiekunów wycieczek zagranicznych (15 beneficjentów)
• kurs organizatorów imprez masowych (16 beneficjentów)
• kurs na prawo jazdy kat. B (46 beneficjentów)
• kurs obsługi koparko-ładowarki (25 beneficjentów)
• szkolenia na uprawnienia hydraulika (10 beneficjentów)
• szkolenia z tworzenia sufitów podwieszanych (11 beneficjentów)
• szkolenie wyposażenie sanitarne budynków (10 beneficjentów)
• szkolenie z obsługi sprzętu diagnostycznego (15 beneficjentów)
• szkolenie HACCP (18 beneficjentów)

Grupę docelową miało stanowić 180 uczniów (65K, 115M) zasadniczych szkół zawodowych i techników zawodowych AWANS w wieku 17-22 lat. Jednak odpowiednie działania ze strony zespołu zadaniowego pozwoliły zwiększyć tę grupę aż do 270 osób (114 K, 156 M). Jeden uczestnik mógł skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia, co dało, że 69 osób skorzystało z dwóch form wsparcia, a 4 nawet z trzech form.
Wyrażamy nadzieję, że zakończony projekt wzbogacił uczestników w nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie, które przyczynią się do tego, że staną się oni poszukiwanymi fachowcami i specjalistami w swoich dziedzinach.
Więcej informacji uzyskanie Państwo na stronie projektu: www.awans-szkoly.pl/dzls/


„Wspólnie do lepszej przyszłości"

realizacja projektu 01.04.2011 - 30.06.2011

www.awans-szkoly.pl/rdlp/

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej"
Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji".

Projekt pn. "Wspólnie do lepszej przyszłości" zrealizowany przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży, miał na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów i uczennic z ZSZ i Gimnazjum, pochodzących z powiatu koneckiego, w zakresie kompetencji kluczowych (informatyka, język angielski, przedsiębiorczość) oraz wskazanie im mechanizmów, wzorców, zachowań, które uchronią ich przed wykluczeniem społecznym.

Osiągnięto zakładane rezultaty tj.:
• 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (16 dziewcząt i 14 chłopców) zakończyło udział w projekcie
• 30 osób zdobyło wiedzę z zakresu informatyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i mechanizmów poruszania się po rynku pracy
• 30 osób zdobyło wiedzę i umiejętności z zakresu mentoringu praktycznego
• podniesiono świadomość uczestników w zakresie korzyści płynących ze zdobytej wiedzy
• zdefiniowano potrzeby edukacyjne młodzieży
• zwiększono mobilność i aktywność społeczną młodzieży.
 


English version
EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish

Regionalne Targi Pracy w Końskich  Regionalne Targi Pracy w Końskich  Regionalne Targi Pracy w Końskich  

Regionalne Targi Pracy w Końskich  Regionalne Targi Pracy w Końskich  Regionalne Targi Pracy w Końskich  

Przejdź do galerii

  Sport
2014-12-09
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 2014
                            
W dniu 9 grudnia 2014r. w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Turniej ...

więcej >>


  Zapisy

Imię i nazwisko:
Pole wymagane.

Adres e-mail:
Pole wymagane.Niepoprawny format.

Jaki kierunek i telefon:
Pole wymagane.

Ile to 9+1?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dn.27 kwietnia 2016 roku (art.13 RODO) informujemy iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Awans ul. Helenówek 2 i 4 Kielce reprezentowana przez Dyrektora 2. Powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się tel.: 604-883-679, mail: iod@awans-szkoly.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu zgodnie z art.6 ust.1 lit.f RODO 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby będące zaangażowane w kontakt oraz osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie kontaktu.


  Przegląd Zawodów, zobacz film